Door het ontbreken van financiering is het helaas niet mogelijk om actuele gegevens in de patiŽntenwijzer dikkedarmkanker te tonen. Om die reden heeft NFK de wijzer (voorlopig) verwijderd. NFK zet zich in om z.s.m. met een geactualiseerde versie terug te komen. Neemt u voor informatie omtrent de zorg rond dikkedarmkanker contact op met uw ziekenhuis of bekijkt u het kwaliteitsvenster voor dikkedarmkanker via www.nvz-kwaliteitsvenster.nl.