Zoek ziekenhuizen
stap 1 van 3

Datum laatste update

X
02-10-2017

Disclaimer

X
Website Stoma Zorgwijzer
De Stoma Zorgwijzer is ontwikkeld door de Stomavereniging, in samenwerking met onderzoeksbureau MediQuest. De website van de Stoma Zorgwijzer (www.stomazorgwijzer.nl) wordt beheerd door de Stomavereniging. De data die op deze website worden gebruikt, in opdracht van de Stomavereniging, worden beheerd door MediQuest.

Stomavereniging
De Stomavereniging is een vereniging die staat voor goede informatie en advies voor mensen die een stoma hebben of krijgen, komt op voor goede zorg en zet zich in voor verbetering van maatschappelijke knelpunten die mensen met een stoma ondervinden. De Stomavereniging is een onafhankelijk opererend orgaan én werkt samen met organisaties en beroepsgroepen die bij stoma en zorg betrokken zijn zoals stomaverpleegkundigen, medisch specialisten, ziekenhuizen, medisch speciaalzaken, fabrikanten en zorgverzekeraars.

Deelname ziekenhuizen Stoma Zorgwijzer
Op de Stoma Zorgwijzer wordt alleen informatie over de organisatie en kwaliteit van stomazorg getoond van ziekenhuizen die hiervoor hebben betaald. Indien een ziekenhuis niet heeft betaald, wordt dit ziekenhuis niet getoetst aan de normen en wordt geen informatie getoond. In dat geval verwijzen we u naar de website van het ziekenhuis zelf.
Indien een ziekenhuis heeft betaald voor deelname aan de Stoma Zorgwijzer, wil dit niet zeggen dat automatisch een groen vinkje voor goede stomazorg wordt uitgereikt. Dit gebeurt alleen wanneer wordt voldaan aan de normen voor goede stomazorg.

Inhoud Stoma Zorgwijzer
De Stoma Zorgwijzer geeft informatie over de organisatie en de kwaliteit van stomazorg, op punten die de Stomavereniging belangrijk vindt. De Stomavereniging toetst ziekenhuizen aan de normen voor goede stomazorg. Deze normen zijn opgesteld door de Stomavereniging in goed overleg met relevante beroepsgroepen.
Ook al heeft een ziekenhuis het groene ‘vinkje’ van de Stoma Zorgwijzer, is dit geen garantie voor het krijgen van optimale zorg. De medische uitkomsten van de zorg en de door patiënten ervaren kwaliteit van zorg zijn afhankelijk van vele factoren.
Als een ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer NIET gemarkeerd wordt met een ‘vinkje’, wil dat niet zeggen dat het ziekenhuis geen goede zorg levert. De zorg die het ziekenhuis levert is op onderdelen echter anders dan de Stomavereniging graag ziet. Het kan zijn dat de medische uitkomsten van de zorg voor u als individuele patiënt toch goed zijn.
Het gebruik van de informatie uit de Stoma Zorgwijzer en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de informatie die afkomstig is uit de Stoma Zorgwijzer met uw behandelend arts, stomaverpleegkundige of andere zorgverlener te bespreken.
Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de in de Stoma Zorgwijzer aangeboden informatie is gewijzigd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie die in de Stoma Zorgwijzer wordt verstrekt kunt u geen rechten ontlenen. Wij garanderen niet dat de Stoma Zorgwijzer altijd foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Stoma Zorgwijzer is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens verouderd of niet meer correct zijn. De Stomavereniging en MediQuest aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die wordt aangeboden op de Stoma Zorgwijzer.

Onjuistheden en klachtenregeling
Ziet u onjuistheden op www.stomazorgwijzer.nl? Stuur een email naar info@stomavereniging.nl Wilt u een officiële klacht indien over de informatie op de Stoma Zorgwijzer. Dan vindt u hier onze klachtenregeling.
Vul uw postcode of plaats in:
   
Maximale afstand van postcode tot ziekenhuis:
X
30 kilometer
30
50 kilometer
50
100 kilometer
100
Alle ziekenhuizen
-1
Zoek op aandoening:
X
Verder